Konzultácie a vzdelávanie

Využiť konzultačné, alebo vzdelávacie služby od skúseného lektora s dlhoročnou praxou môže ušetriť čas vašim zamestnancom pri inšpiratívnej orientácii v probléme. Našou motiváciou je orientácia na výsledok a pridanú hodnotu pre zákazníka. Po oboznámení sa so situáciou zákazníka pripravíme vzdelávací kurz, alebo podľa potreby kroky ušité na mieru. Vykonávame audit procesov, audit projektov. Pripravíme nápravné opatrenia, ale aj sofistikované merania a dokonca aj podporu pre zvyšovanie inovačného potenciálu organizácie.